آلتيمتر يا ارتفاع سنج عقربه اي

آلتيمتر يا ارتفاع سنج عقربه اي

SEC-50287

19 JEWELS

سوئيس

جدید

  • آلتيمتر عقربه اي با جلد چرمي
  • 0-5000m
  • دقت 10m
  • ساخت سوئيس اورجينال
  • كم كاركرد
  • قیمت : تماس با شرکت