استریوسکوپ جیبی

کالای جدید استریوسکوپ جیبی

SEC-50200

زایس آلمان

جدید

استریوسکوپ جیبی زایس آلمان
دارای پایه  آهنربایی و پارالکس
بدنه استریوسکوپ ABS و پایه فلزی مقاوم
مناسب برای فعالیت های آموزشی و صحرایی