استریوسکوپ رومیزی آینه دار

کالای جدید استریوسکوپ رومیزی آینه دار

SEC-50262

WILD SWISS

جدید

استریوسکوپ رومیزی آینه دار ویلد  غیر آکبند

( میزان کارکرد 30%- آینه ها و منشور و عدسی ها  چشمی ها و پارالکس بدون خش و خط )
- چشمی های 3X پیوسته

- پارالکس بار با شیشه های علامت دار

- بدنه استریوسکوپ  ساخت سوئیس
- دارای جعبه چوبی  حمل

کاربرد : مناسب برای تصویر عکسهای هوایی  و مناسب برای تمامی گروههای  فنی  و مهندسی  و  کارشناسان  دادگستری