استریوسکوپ رومیزی آئینه دار

کالای جدید استریوسکوپ رومیزی آئینه دار

SEC-50270

WILD- ST4

سوئیس/ سنگاپور

جدید

استریوسکوپ   کلاسیک  آیینه دار رومیزی مدل ST4
 بدنه تحت لایسنس ,WILD سوئیس ساخت سنگاپور
چشمی های 3X ساخت  WILD سوئیس
پارالکس و شیشه ها علامت دار ساخت  WILD سوئیس
آئینه ها سالم  ساخت  WILD سوئیس
پایه های استیل با قابلیت  تنظیم
 دستگاه آماده بکار ( میزان کارکرد 10% دستگاه مشابه نو)
دستگاه داخل کارتن بدون کیف حمل
درصورت درخواست کیف حمل فلزی نو تحویل میگردد
کاربرد: تفسیر عکس های هوایی / عملیات فتوژولوژی از مقدماتی تا سطح تفضیلی/ عملیات فتوگرامتری قابلیت اندازه گیری ارتفاع نقاط
مناسب برای همکاران گروه های مختلف  و کارشناسان رسمی دادگستری