استریوسکوپ رومیزی آیینه دار

استریوسکوپ رومیزی آیینه دار

SEC-5228

زایس آلمان

جدید

استریوسکوپ کارل زایس آلمان
پارالکس با شیشه پارالکس
آئینه ها کاملا بدوم خش میباشند
چشمی ها با بزرگنمایی 3.5X15
جعبه چوبی نو
این دستگاه بسیار کم کارکرد میباشد