استریو میکروسکوپ  شرکت زمین توانا تجهیز

1 Review(s)
مدل: پایه لوله ای
ساخت: کمپانی معظم زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: SZ
ساخت: الیمپوس ژاپن
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل:
ساخت: OLYMPUSژاپن
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل:
ساخت: الیمپوس ژاپن OLYMPUS
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: WILD- MS3
ساخت: ویلد سوئیس
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
SEC-50233
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: دو چشمی
ساخت: زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: F/-SM 6 - AD
ساخت: HUND آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: STEMI SV8
ساخت: ZEISS WEST زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
SEC-50282
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: M7A
ساخت: ساخت WILD سوئیس اورجینال
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر