استریومیکروسکوپ

 استریومیکروسکوپ

SEC-50232

پایه لوله ای

کمپانی معظم زایس آلمان

جدید

  • با بزرگنمایی 16x قابل افزایش به بزرگنمایی 32x
  • بسیار کم کارکرد درحد نو
  • با کیف حمل آلومینیومی