یونیورسال زوم استریومیکروسکوپ

کالای جدید یونیورسال زوم استریومیکروسکوپ

SEC-50227

SZ

الیمپوس ژاپن

جدید

زوم استریومیکروسکوپ یونیورسال ساخت الیمپوس ژاپن غیر آکبند
بزرگنمایی زوم 0/7-4
بزرگنمایی چشمی 10و20 برابر
بزرگنمای کل 80 برابر قابل افزایش به بزرگنمایی 160 برابر
(عدسی شیئی 2 برابر آپشنال میباشد)
دارای پایه بسیا رمستحکم برای حفظ تعادل و همچنین قابلیت تنظیم   دلخواه
 هد دستگاه بر روی محور های X/Y پایه(پایه این امکان را به کاربر میدهدکه در
  تمامی جهات هد چرخش داشته و بصورتهای افقی و عمودی در حرکت باشد)
دارای ترانس پر قدرت و قابل تنظیم الیمپوس
کاربرد : مناسب برای تمامی تخصص ها از قبیل فسیل شناسی ماکرو و میکرو/کانی و سنگ شناسی/باستانشناسی / کتب خطی / تعمیرات مادر بردو قطعات الکترونیکی و مطالعات زیست شناسی و....
کارکرد دستگاه کم و اماده بکار میباشدو تمامی قطعات اورجینال میباشدو دستگاه هیچگونه رنگ شدگی و شکستگی ندارد