استریو میکروسکوپ ویلد سوئیس

کالای جدید استریو میکروسکوپ ویلد سوئیس

SEC-50231

WILD- MS3

سوئیس

جدید

  • استریومیکروسکوپ ویلد سوئیس
  • یک سیستم نوری -نور انعکاسی
  • عدسی با بزرگنمایی های مختلف و تصویر بسیار شفاف و زیبا
  • عدسی های چشمی فوق العاده ویلد قابل تنظیم و با پیچ قفل کننده نو 
  • سیستم نوری فلوئورسانس حلقوی 220 ولت
  • امکان ایجاد نور پایین یا نور عبوری
  • پایه مقاوم
  • بزرگنمایی 40 برابر و قابل افزایش به 2 برابر یعنی 80 برابر
  • بسیار دقیق  تمام قطعات  اورجینال
  • قیمت : تماس با شرکت