زوم استریو میکروسکوپ

کالای جدید زوم استریو میکروسکوپ

SEC-50233

دو چشمی

زایس آلمان

جدید

زوم استریو میکروسکوپ تحقیقاتی زایس المان
بزرگنمایی استاندارد 40X
قابل افزایش به بزرگنمایی های بالاتر (80X)
عدسی های چشمی واید 10Xبا بهترین وضوح تصویری
بزرگنمایی عدسی زوم از 1 تا 4  میباشد
دارای دوسیستم نور از بالا انعکاسی ( نور مایل هالوژن و نور مستقیم فلوئورسانس حلقوی با امکان برداشتن نور فلوئورسانس )
دستگاه مستقیم از برق شهری استفاده میکند و آدابتور کاهنده ولتاژ در پایه میکروسکوپ میباشد
دستگاه کم کارد کرد بوده و هیچ گونه نقص و ایرادی به لحاظ بدنه دو بینی
و.... ندارد
امکان نصب دوربین و CCD در صورت نیاز (بجای یکی از عدسی های چشمی میتوان دوربین نصب کرد)
دوربین آپشنال میباشد