شيب سنج بزرگ

 شيب سنج بزرگ

SEC-50267

ابني

ژاپن

جدید

  • شيب سنج دستي بزرگ مناسب براي عمليات صحرايي و نقشه برداري
  • وضعیت :  كم کار کرد
  • داراي كيف حمل كمري 
  • قیمت : تماس با شرکت


     این کالا غیر آکبند میباشد!