میکروسکوپ انعکاسی متالورژی

میکروسکوپ انعکاسی متالورژی

SEC-50273

اینورت

چین

جدید

  • میکروسکوپ نور انعکاسی اینورت
  • دارای هد دوچشمی
  • بزرگنمایی 400 برابر
  • عدسی های شیئئ 4/10/20/40 برابر
  • عدسی چشمی یا اکولار 10 برابر
  • دارای ترانس
  • کارکرد کم حدود 30%
  • قیمت : تماس با شرکت


     این کالا غیر آکبند میباشد!