میکروسکوپ پلاریزان

کالای جدید میکروسکوپ پلاریزان

SEC-50293

XPT-7-BI

ساخت نانجینگ چین

جدید

میکروسکوپ پلاریزان استانداردیک سیستم نوری ( نور عبوری)
- هد تک چشم
- تک ابژکتیو
-  4 عدسی شیئی با بزرگنمای های (4/10/40/63برابر)با گیره های مخصوص
- 3عدد عدسی چشمی (ساده/تاررتیکول دار و مدرج)
-تیغه های کمکی
- آچارهای مخصوص سنتراسیون ابژکتیو
- فیلتر آبی
- کندانسور با پلاریزور و دیافراگم
- تیغه عدسی برتراند
- تیغه آنالیزور
- منبع نور و ترانس
مناسب برای فعالیت های آموزشی/دانشجویی/کارگاههای تهیه مقاطع
این میکروسکوپ دارای قطعات نو بوده فقط کمی خراشیدگی رنگ در بدنه میباشد ( این دستگاه کارکردی نداشته فقط مورد استفاده نمایشگاهی قرار گرفته است )