میکروسکوپ پلاریزان دو سیستم نوری

کالای ویژه میکروسکوپ پلاریزان دو سیستم نوری

SEC- 50313

JENA LAB POL

ساخت کارل زایس ینا آلمان

جدید

میکروسکوپ پلاریزان کارل زایس ینا آلمان
دوسیستم نوری ( نور عبوری- انعکاسی )
هد دوچشمی
دارای عدسی برتراند ( برای مطالعات کونوسکوپیک /نور متقارب )
بزرگنمایی استاندارد 500X
عدسی های شیئی  2.5/10/500X
عدسی چشمی 10X
آنالیزور مدرج
منبع نور هالوژن با لامپ 20W/6V
دارای تیغه کمکی / فیلتر آبی / آچار سنتراسیون
کیفیت تصاویر بسیار مطلوب بوده و میزان کارکرد دستگاه  خیلی نمی باشد ( دارای رنگ رفتگی جزِئی   در بعضی قسمت های بدنه )