میکروسکوپ پلاریزان

کالای جدید میکروسکوپ پلاریزان

SEC-50312

یک سیستم نوری

کارل زایس آلمان

جدید

میکروسکوپ پلاریزان یک سیستم نوری
هد دوچشمی
مناسب برای مطالعات ارتوسکوپیک و کونوسکوپیک
دارای عدسی برتراند
بزرگنمایی های شیئی  3.2/10/40 برابر
چشمی های 10 برابر
بزرگنمایی کل 400 برابر
آنالیزور مدرج
امکان نصب سیستم نور انعکاسی
تمام  قطعات اورجینال
دستگاه غیر آکبند و آماده بکارمیباشد
در صورت نیاز به سیستم عکسبرداری میتوان بجای یکی از چشمی ها دوربین  قرار داد