پلانيمتر مكانيكال

پلانيمتر مكانيكال

SEC-50235

Kempten Bayern

A.OTTآلمان اورجينال

جدید

  • پلانيمتر لنزتيك بازو متحرك
  • طول بازو 20 cm
  • داراي پايه وزنه
  •  مقياس 500/1-5000/1
  • با جعبه مربوطه
  • بسيار تميز
  • قیمت : تماس با شرکت

     این کالا غیر آکبند میباشد!