پلانيمتر مكانيكال لنزی بازو ثابت

پلانيمتر مكانيكال لنزی بازو ثابت

SEC-50236

317E

HAFF آلمان

جدید

  • بادقت اندازه گیری  1/0
  • برای اندازه گیری سطحی به ابعاد cm 50X50
  • با سطحی به قطر cm70
  • با جعبه حمل /اشل /دستورالعمل
  • در حد نو
  • قیمت : تماس با شرکت
  • www.HAFF.DE


     این کالا غیر آکبند میباشد!