پلانیمتر مكانيكال

پلانیمتر مكانيكال

SEC-50238

SENIOR

CORADI زوريخ سوئيس

جدید

  • لنزی بازومتحرك
  • با دقت  02/0
  • و 2500سانتيمتر مربع اندازه گیری سطوح با قطر mm725
  • مقياس 400/1-250/1
  • با جعبه مربوطه
  • قیمت : تماس با شرکت

 این کالا غیر آکبند میباشد!