پلانیمتر مكانيكال

پلانیمتر مكانيكال

SEC-50241

لنزی بازومتحرك

UCHIDA ژاپن

جدید

  • طرح پلانيمترهاي دجيتالي  KP90NوPLANIX7
  • مقياس 100/1-200/1
  • با جعبه مربوطه
  • قیمت : تماس با شرکت

 این کالا غیر آکبند میباشد!