پلانیمتر مكانيكال

پلانیمتر مكانيكال

SEC-50243

HOPE ژاپن

جدید

  • لنزتيك بازوثابت
  • طول بازو 20 CM
  • با جعبه مربوطه
  • قیمت : تماس با شرک

 این کالا غیر آکبند میباشد!