پلانيمتر مكانيكال

 پلانيمتر مكانيكال

SEC-50244

فروخته شد

TAMAYA-OSAKAژاپن

جدید

  • مناسب براي اندازه گيري محدوده هاي كوچك
  • طول بازو كوتاه
  • در حد نو
  • با جعبه حمل
  • قیمت :فروخته شد