كمپاس طرح بزانتون

كمپاس طرح بزانتون

SEC-50248

داراي صفحه زير

آلمان

جدید

 • داراي شيب سنج و تراز لوبيايي روي صفحه زير
 • داراي پيچ قفل عقربه و تراز
 • بسيار دقيق و بدنه مستحكم
 • با درپوش صفحه و كيف چزمي فوق العاده
 • قیمت : تماس با شرکت


   این کالا غیر آکبند میباشد!

 • داراي شيب سنج و تراز لوبيايي روي صفحه زير
 • داراي پيچ قفل عقربه و تراز
 • بسيار دقيق و بدنه مستحكم
 • با درپوش صفحه و كيف چزمي فوق العاده
 • قیمت : تماس با شرکت


   این کالا غیر آکبند میباشد!