مجموعه سنگ شناسی آذرین

کالای ویژه مجموعه سنگ شناسی آذرین

IR-30M

CLASS A

زمین توانا تجهیز

جدید

  • تعداد نمونه 30 عدد
  • نمونه ها در ابعاد متوسط حدود 5تا7 سانتیمتر
  • از سنگ های آذرین درونی/بیرونی و آذرآواری
  • زمین توانا تجهیز  تنها دارنده پروانه تحقیق و پژوهش وتنها دارنده مجوز تولید مجموعه های زمین شناسی در ایران از وزارت صنایع و معادن