مجموعه سنگهای آذرین

 مجموعه سنگهای آذرین

IR-40S

ابعاد کوچک و متوسط

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه 40 عددی سنگهای آذرین
  •  در ابعاد متوسط و کوچک مجموعه ای از سنگهای آذرین
  • 5x7Cmابعاد متوسط  
  • 4x5Cmابعاد کوچک