مجموعه عمومی سنگ شناسی

مجموعه عمومی سنگ شناسی

R-30M

ابعاد متوسط

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه عمومی 30 عددی سنگ شناسی
  • مجموعه ای از سنگهای آذرین /دگرگونی/ رسوبی
  • 5x7Cmابعاد متوسط
  • آماده شده بر اساس سر فصل دروس