مجموعه عمومی سنگ شناسی

 مجموعه عمومی سنگ شناسی

R-30S

ابعاد کوچک

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه عمومی 30 عددی سنگ شناسی
  • مجموعه ای از سنگهای آذرین /دگرگونی/ رسوبی
  • 4x5Cmابعاد کوچک