مجموعه عمومی سنگ شناسی

مجموعه عمومی سنگ شناسی

R-50S

ابعاد کوچک

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه عمومی 50 عددی سنگ شناسی
  • مجموعه ای از سنگهای آذرین /دگرگونی/ رسوبی
  • 4x5Cmابعاد کوچک