مجموعه صدف های عهد حاضر

 مجموعه صدف های عهد حاضر

SHM-125

به همراه لیست مشخصات

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه صدفهای عهد حاضر شامل  125 صدف از جنس ها و گونه های مختلف
  • به همراه لیست مشخصات
  •  کلاس A+