مجموعه فسیل شناسی بی مهره گان

 مجموعه فسیل شناسی بی مهره گان

GF-27G

ابعاد بزرگ کلاس A

زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه عمومی 27 عددی فسیل شناسی بی مهره گان
  • ابعاد بزرگ
  • از سازندها و نقاط مختلف ایران