مجموعه مقاطع نازک

مجموعه مقاطع نازک

TI-MIMS-104

104 عددی

ساخت زمین توانا تجهیز

جدید

 • چهار مجموعه در یک مجموعه
 •  طبقه بندی آموزشی
 • درجه بندی کیفی A
 •  
 •         شامل 104 عدد مقطع نازک بشرح ذیل
 •         مقاطع نازک کانی شناسی 26 عدد
 •         مقاطع نازک سنگ شناسی آذرین26 عدد
 •         مقاطع نازک سنگ شناسی دگرگونی26 عدد
 •         مقاطع نازک سنگ شناسی رسوبی26 عدد
 •         بهمراه جعبه مقطع نازک چوبی با محفظه داخلی از پلاستیک
 •