مجموعه اختصاصی مقاطع نازک کانی شناسی

مجموعه اختصاصی مقاطع نازک کانی شناسی

TIM-65

65عددی

زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 65 عددی مقاطع نازک کانی شناسی مقاطع تیپ آموزشی
  • در بعضی مقاطع کانی های مورد نظر با علامت مشخص شده اند
  • دربعضی مقاطع از تک کانی استفاده شده است
  • مقاطع دارای ضخامت استاندارد میباشد
  • طبقه بندی آموزشی
  • درجه بندی کیفی A
  • این مجموعه بدلیل تخصصی بودن آن فقط بصورت سفارشی آماده میگردد
  •