مجموعه مقاطع نازک سنگ شناسی دگرگونی

کالای جدید مجموعه مقاطع نازک سنگ شناسی دگرگونی

TIMR-50

50 عددی

زمین توانا تجهیز

جدید

مجموعه مقاطع نازک سنگ شناسی دگرگونی
شامل 50عدد مقطع سنگ دگرگونی حرارت پایین نظیر شیست ها.../حرارت متوسط نظیر آمفیبولیت .../ حرارت بالا نظیر گنایس ها...
اصل نمونه سنگ از نقاط مختلف ایران جمع آوری شده و چند مقطع نیز از خارج از کشور تهیه شده  است مانند اکلوژیت
تمامی مقاطع بصورت استاندارد از نظر ضخامت میباشد و تغیر رنگ  در آنها مشاهده نمی شود.اندازه مقاطع 76X25.5mm است.
مقاطع در یک جعبه پلاستیکی  مرغوب  و با دوام با گنجایش 100 مقطع آماده تحویل میباشد.