مجموعه مقاطع نازک کانی شناسی

کالای جدید مجموعه مقاطع نازک کانی شناسی

TIM-50

50عددی

جدید

مجموعه آموزش کانی شناسی  برای دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
اکثر مقاطع تک کانی هستند و بعضی از مقاطع هم پلی مینرال هستند که کانی های مورد نظر دترمینه شده اند
این مجموعه شامل 50 مقطع نازک به شرح زیر میباشد
  43 مقطع از کانی های سیلیکاته
( شامل نزوسیلیکاتها12/سروسیلیکاتها 3 /سیلیکاتهای تک زنجیره 3/سیلیکاتهای دو زنجیره ای 6/سیلیکاتهای حلقوی2/سیلیکاتهای صفحه ای 8/تکتوسیلیکاتها 9 مقطع)  و 7 مقطع از کانیهای غیر سیلیکاته با بنیانهای کربنات /سولفات /فسفات میباشد
این مجموعه مقاطع در یک جعبه چوبی آماده تحویل میباشد
قیمت  تمام شده  بر اساس فهرست بهای سازمان مدیریت  و برنامه ریزی در سال 95 محاسبه شده که ارزش اصل نمونه ها نیز لحاظ شده است
شرکت زمین توانا تجهیز تنها دارنده مجوز تولید مجموعه های آموزشی زمین شناسی  از وزارت صنعت و معدن در ایران
اسامی کانی ها در فایل PDF درج شده است