مجموعه کانی شناسی خاص

 مجموعه کانی شناسی خاص

SPM-25M

25 عددی

تولید زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه ای خاص متشکل از 25 نمونه از نقاط مختلف جهان
  • شامل 14 نمونه کانی سیلیکات و11 نمونه کانی غیر سیلیکات
  • در ابعاد متوسط
  •   با کیفیت بسیارعالی
  • مناسب برای آموزش و کلکسیونرها