کانی های جهان

 کانی های جهان

WM-52

ابعاد متوسط و کوچک

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 52 عددی کانیهای جهان
  • ابعاد متوسط و کوچک
  •  (کلاس A)