مجموعه اختصاصی کانیهای سیلیکاته

 مجموعه اختصاصی کانیهای سیلیکاته

FIL-12

انواع فلدسپات و فلدسپاتوئید

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه اختصاصی 12 عددی کانیهای سیلیکاته
  • انواع فلدسپات و فلدسپاتوئید
  • ابعاد کوچک