مجموعه کانیهای سیلیکاته

مجموعه کانیهای سیلیکاته

SM-45M

کلاسA

تولید زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه 45 عددی کانیهای  سیلیکاته
  •   ابعاد متوسط
  • زمین توانا تجهیز  تنها دارنده پروانه تحقیق و پژوهش وتنها دارنده مجوز تولید مجموعه های زمین شناسی در ایران از وزارت صنایع و معادن
  • این مجموعه شامل کانی های شاخص و مناسب برای آموزش کانی شناسی تهیه و  دسته بندی شده  واز تمام نقاط ایران ودیگرنقاط  جهان جمع آوری شده اند