مجموعه کانی های خاص

 مجموعه کانی های خاص

SET-25 M

عددی ابعاد متوسط

ایران - زمین توانا تجهیز

جدید

 • مجموعه متشکل از 25 عدد از کانی های زیبا و کم یاب از ایران و جهان میباشد ابعاد کانیها بین 2 تا حدود 6 سانتیمتر بوده و به لحاظ آموزش از کیفیت مطلوب و استاندارد  برخوردار میباشد که شامل کانیهای زیر میباشد  
 • لابرادوریت ماداگاسکار
 • سودالیت  افغانستان
 •  آمازونیت ماداگاسکار
 •  آپوفیلیت هند
 • لپیدولیت اسپانیا 
 • آکومارین برزیل
 • رودونیت آلمان
 • آراگونیت مراکش
 • بکسبئیت آفریقا 
 • آنگلزیت
 • انکریت
 • دسکلوزیت
 • کاتاپلئیت
 • همی مورفیت
 • میمتیت
 • ولفنیت یزد
 • ولفنیت نخلک
 • مینیوم
 • اولی کلسیت
 • زیرکن کریستالین  افریقا مالاوی
 • کلسیت آبی
 • دیوپتاز
 • کبالتو کلسیت آفریقا 
 • سیلکی مالاکیت آفریقا 
 • کهربا افریقا