مجموعه کانی های قیمتی

مجموعه کانی های قیمتی

SET-36S

36عددی ابعاد کوچک

ایران - زمین توانا تجهیز

جدید

 • مجموعه متشکل از 36 عدد از کانی های زیبا و کم یاب از ایران و جهان میباشد ابعاد کانیها از ریز تا حدود 3سانتیمتر بوده و به لحاظ مرجع از کیفیت مطلوب و استادارد  برخوردار میباشد که شامل کانیهای زیر میباشد  
 • میمتیت
 • آپاتیت آبی برزیل
 • کروندوم روبی افغانستان
 • کهربا آفریقا
 • مالاکیت 
 • کاتاپلئیت 
 • رودوکروزیت 
 • ولفنیت نخلک 
 • الماس طبیعی 
 • مس طبیعی 
 • استیب نیت اسپانیا 
 • اسپینل هند 
 • بوتریوژن 
 • دیوپتاز 
 • زیرکن مالاوی 
 • انگلزیت
 • بکسبئیت 
 • اولی کلسیت 
 • اسموکی کوارتز برزیل
 • کوارتز بی پیرامید 
 • توپاز امپریال برزیل 
 • توپاز پاکستان 
 • اکسنیت برزیل 
 • بریل امرالد 
 • بریل آکومارین
 • تورمالین سبز وردلیت
 • تورمالین آبی ایندگولیت
 • سودالیت افغانستان
 • سوژلیت روسیه
 • آپال برزیل
 • لابرادوریت ماداگاسکار
 • آونتورین افریقا
 • الکساندریت روسیه
 • دیوپتاز
 • تانزانیت تانزانیا
 • آمازونیت ماداگاسکار