مجموعه کلکسیونی کانی های نیمه قیمتی

کالای جدید مجموعه کلکسیونی کانی های نیمه قیمتی

SET-PERSION-9

ویترینی

زمین توانا تجهیز

جدید

ست 9 تایی از کانی های کلکسیونی و نیمه قیمتی
مجموعه ای از کانیهای زیبا مناسب برای آموزش/نمایشگاه و هدیه ای بینظیرو منحصر به فرد
به ترتیب از چپ وانادنیت مراکش- کوارتز بی پیرامید آمریکا-تانزانیت تانزانیا-اولوین فورستریت  افغانستان-توپاز امپریال  برزیل-تورمالین وردلیت برزیل-تورمالین روبلیت برزیل-آنالسیم قرمز ایران-گارنت دمانتوتید ایران
امکان افزایش نمونه ها میسر میباشد
در صورت تمایل با شرکت تماس حاصل فرمائید .