مجموعه کانی های غیر سیلیکاته

مجموعه کانی های غیر سیلیکاته

NMS-45M

کلاس A

تولید زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه 45 عددی کانیهای غیر سیلیکاته
  •   ابعاد متوسط
  • زمین توانا تجهیز  تنها دارنده پروانه تحقیق و پژوهش وتنها دارنده مجوز تولید مجموعه های زمین شناسی در ایران از وزارت صنایع و معادن
  • این مجموعه شامل کانی های شاخص و مناسب برای آموزش کانی شناسی تهیه و بر اساس بنیانها دسته بندی شده  واز تمام نقاط ایران جمع آوری شده اند