مجموعه کانیهای غیر سیلیکاته

مجموعه کانیهای غیر سیلیکاته

NS-30M

ابعاد متوسط

ایران زمین توانا تجهیز

جدید

  • مجموعه 30 عددی کانیهای غیر سیلیکاته
  •   ابعاد متوسط 7X5CM
  • متشکل از عناصر / کانیهای غیر سیلیکات غیر فلزی با بنیانهای کربنات/ سولفات/ فسفات /..و همچنین کانی های غیر سیلیکات فلزی با بنیان های سولفیدی و اکسیدی ....