ارتفاع سنج دیجیتالی

 ارتفاع سنج دیجیتالی

4012

filed sescom II

ساخت EMPEX ژاپن

جدید

  •    رنج اندازه گیری m4000/ _ 300  
  • نمایش بصورت گرافیکی
  • m5 حساسیت باخطای m1
  • فشار هوا-20/60
  • پیش بینی وضعیت جوی
  • ساعت    توضیحات تکمیلی:
    MULTI- FUNCTION WEATHER COMPUTER FOR OUT DOORSMAN