ارتفاع سنج عقربه ای

 ارتفاع سنج عقربه ای

4009

Ever-TrustEver-Trust

ژاپن

جدید

  • دقت 20 متر
  • رنج اندازه گیری 0 تا 5000m