ارتفاع سنج و فشارسنج

ارتفاع سنج و فشارسنج

4006

عقربه ای / آنالوگ

OTA ژاپن

جدید

Altimeter / Barometer OTA
Measuring range m2500-0, accuracy m10 Air
pressure measurement range 570-780 mmHg

Steel body
Dimensions: height 4 cm / plate diameter about 10 cm
There is a calibration screw on the back
  Leather carrying case
MADE  IN  JAPAN

 

 • آلتی متر / بارومتر یا ارتفاع سنج  فشار سنج  دستی
  رنج اندازه گیری m2500-0 دقت m10
 • رنج اندازه گیری فشارهوا mmHg 780-570
  بدنه استیل
  ابعاد : ارتفاع 7سانتیمتر / قطر صفحه حدود 10 سانتیمتر
  در قسمت پشت دارای پیچ کالیبراسیون
  دارای کیف چرمی حمل