ارتفاع سنج دقیق

 ارتفاع سنج دقیق

4002

عقربه ای

ساخت سوئد

جدید

  • ارتفاع سنج دقیق ساخت سوئد
    دقت 1 متر
  • رنج اندازه گیری 340- تا 3200m
    [جنس بدنه فلزی  با جلد چرمی
    دارای تراز روی صفحه ارتفاع سنج