ارتفاع سنج با ترمومتر

 ارتفاع سنج با ترمومتر

4004

آلمان

جدید

  • دقت 20 متر
  • رنج اندازه گیری 0 تا 5000m