ارتفاع سنج - بارومتر عقربه ای

ارتفاع سنج - بارومتر  عقربه ای

4008

مدل 7030

ساخت ژاپن

جدید

ALTIMETER - BAROMETER
MODEL : 7030 ANALOG
FOR  :  CLIMGING / CAMPING / SAILING

آلتی بارومتر (آلتیمتر و بارومتر )
ارتفاع سنج فشار سنج هوا مناسب برای کوهنوردی و نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1 به 20000 میلیمتر یا  20 متر

- رنج اندازه گیری ارتفاع 0-5000 متر

- دقت اندازه گیری 20 m

- رنج اندازه گیری فشار هوا 550-1000 mbar

- دقت اندازه گیری 5 mbar

بدنه ارتفاع سنج ABS- دارای کیف چرمی- قطر صفحه ارتفاع سنج 50 میلیمتر

 پرتابل و سبک  با قابلیت نصب بر روی دیوار