ارتفاع سنج و فشارسنج عقربه ای

 ارتفاع سنج و فشارسنج عقربه ای

4019

چین

جدید

  • دقت 20 متر
  • رنج اندازه گیری 0 تا 5000m
  • بهمراه قطب نما و دماسنج مچی