دستگاه سلول فلوتاسیون

دستگاه سلول فلوتاسیون

130500

طرح دنور آلمان

سفارش و لایسنس شرکت زمین توانا تجهیز

جدید

  • باقابلیت تنظیم سرعت دستی
  •  نشانگر دیجیتال
  • دارای 4 سلول استیل با ظرفیتهای مختلف
  • و سر پره های متفاوت